تغییر آدرس

آدرس سایت تریتا سافت تغییر کرده است

از این پس برای دسترسی به تریتا سافت به آدرس treata.software مراجعه نمایید