دانلود ها

نرم افزار any desk

any desk نرم افزاری است برای اتصال دو سیستم از راه دور به منظور آموزش ،نصب،پشتیبانی نرم افزار و سایر فعالیت ها

نرم افزار PDFCreator

برنامه PDFCreator برنامه ای برای ادغام چند فایل PDF و همچنین تبدیل عکس ها به فایل pdf میباشد.

نرم افزار سوپرمو (supremo)

supremo نرم افزاری است برای اتصال دو سیستم از راه دور به منظور آموزش ،نصب،پشتیبانی نرم افزار و سایر فعالیت ها