logo

026-91006560

info [at] treatasoft.com

استفاده از قوانین شش سیگما به صورت نرم افزاری برای اولین بار در ایران

جلوی خطا و اشتباه باید در ابتدای فرایند گرفته شود نه در انتهای آن

بیل اسمیت پدر علم شش سیگما

logo

محصولات ما

نرم افزار مستند سازی و کنترل کیفی تریتا

نرم افزار کنترل کیفیت و استانداردسازی

مطالعه ی بیشتر